Teeme andmebaasi ühiste jõududega!

Hea filmtegija ja filmihuviline, kutsume sind koostööle, et ühiste pingutustega luua Eesti filmi elektrooniline andmebaas.

Eesti filmi täieliku andmekogu loomine on töömahukas ja kulukas ettevõtmine. Oleme analüüsinud olemasolevat filmiinformatsiooni ja kaardistanud allikad. Läbi aja on filmiandmestiku kogumise põhimõtted olnud väga erinevad. On perioode, mil informatsiooni süstemaatiliselt ei kogutud ning see puudub osaliselt või täielikult. Need lüngad peab loodav andmebaas täitma.

Eesti Filmi Andmebaasi peatoimetaja Hagi Šein koostas Eestist toodetud filmiteoste andmebaasis kirjeldamiseks filmide kategooriate, andmeväljade ja tunnuste loendi ning sellega kaasneva kodeerimisjuhendi (andmeväljade kirjed, terminoloogia ja selgitused). Iga filmi andmestikku kirjeldatakse elektroonilises andmebaasis võimalikult täielikult. Kirje sisaldab andmeid filmi sisu, žanri, autorite, osatäitjate, võttegrupi, tootjate, tehniliste parameetrite, võttekohtade, autoriõiguste ja levitajate kohta, samuti filmi bibliograafiat, viiteid filmi ja tegijate kohta ilmunud arvustustele, artiklitele ja raamatutele, digiteeritud filmikaadreid, filmide stsenaariume, promoklippe, treilereid ja muud huvitavat. Filmide sisu detailne kodeerimine võimaldab edaspidi rakendada filmide otsingut isikute, kohtade, objektide, aja või sündmuste põhiselt. Andmebaas on ühtne, peab olema usaldusväärne ja tagab edaspidi veebis ligipääsu Eesti filminfole kõigile huvilistele.

Andmebaas peaks kavakohaselt valmima aastatel 2009-2017 ning sisaldab lõpuks andmeid enam kui 15 000 Eestis tehtud filmi kohta. andmebaasi eebiväjund avatakse soodsate tingimuste korral Eesti filmi 100. aastapäeva tähistamise ajaks 2012 aasta lõpus.

Projekti finantseerivad Kultuuriministeerium, EFSA ja Kultuurkapital, lisaraha on tulnud mitmese EL struktuurifondi projektist. Loodav andmekogu asendab praeguse hajutatud ja mittetäieliku filmiandmestiku rahvusvaheliste standarditega kooskõlalise, avalikkusele huvitava ja kasuliku atraktiivse infokeskkonnaga, mis suudab täita nii professionaalseid, hariduslikke, kultuurilisi kui ka meelelahutuslikke eesmärke.

Eesti filmi professionaalne ja avalikkusele suunatud andmebaas on võimalik luua ühiste jõupingutustega. Andmebaasi sisu usaldusväärsusele saavad kaasa aidata kõik filmitootjad, filmiloojad ja filmihuvilised kui teete meiega koostööd andmete täpsustamisel.

MILLIST KOOSÖÖD OTSIME?

  • Ootame teie abi filmitegijate biograafilise leksikoni koostamiseks (vaadake linki Filmitegija CV avaleheküljel). Koostage selle juhendi alusel oma CV ja saatke meile. Selle põhjal koostatud biograafia avaldatakse andmebaasis loomulikult vaid teie nõusolekul.    
  • Oleme huvitatud kõikidest teie käsutuses olevatest filmivaldkonnaga seotud fotodest, esemetest, mida saaks pildistada, kavanditest, trükistest jms. Andmebaasis saab avada virtuaalseid erakogusid.  
  • Otsime huviinfot Eesti filmide kohta, selleks võivad olla lood filmitegemisest, filmidest väljajäänud materjalidest, huvitavatest seikadest, ümbertehtud filmidest jne.
  • Oleme huvitatud mälestustest ja mälestuskildudest Eesti filmitegijatest ja filmide tegemisest. Kui on aega ja huvi, pange neid kirja. Teie initsiatiivi korral saame teile abiks anda ka toimetaja.

Jääme teie abi ootama!

 

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas