Kasulikud lingid

Kasulike filmiandmebaaside annoteeritud kogu

(koostanud Hagi Šein)

Eesti  filmograafilise  andmebaasi  loomisel püüab EFA oma süsteemi ülesehitamisel arvestada Euroopa ja maailma  juhtivate  filmiarhiiviorganisatsioonide poolt aktsepteeritud ja rakendatavate rahvusvaheliste põhimõtetega, mis võimaldavad filmiinfo ühtlustamist ja vahetamist erinevate  riikide filmiarhiivide  vahel.  EFA  metodoloogiline  alus,  sisu  ja  funktsionaalsus  peaks  neid  tingimusi  ja nõudeid arvestama.

Allpool on toodud valik filmiandmebaasidest USAs, Euroopas, Eestis ja mujal. Lingikogu täiendatakse.

Maailm

http://www.fiafnet.org/

Rahvusvaheline Filmiarhiivide Liit, FIAF

Rahvusvaheline  Filmiarhiivide Liit  (Fédération  Internationale  des Archives  du Film  -  FIAF)  liidab organisatsioone,  mis  tegelevad  filmide  kui  kultuurilise  ja  ajaloolise  väärtusega  dokumentide säilitamisega. FIAF on asutatud 1938. aastal Pariisis ja selle raames teevad koostööd paljud maailma filmiarhiivid. Organisatsiooni liikmeteks on üle 120 arhiivi rohkem kui 65-st riigist, 2008.aasta maist ka Eesti  Filmiarhiiv.  Liitumine  oli  oluline  seetõttu,  et  organisatsioon  kehtestab  oma  liikmetele ühtsed  filmide  kataloogimise  reeglid  ja  nende  olemasolu  korral  saavad  filmiarhiivid  infot märksa kergemini vahetada, sh digitaalseid kanaleid pidi.

Euroopa

http//www.filmarchives-online.eu/

Projekt MIDAS, Filmarchives Online

Filmarchives  Online  on  tasuta  infokataloog,  mille  abil  saab  filmiinfot  otsida  mitmetest  Euroopa filmiinfo kataloogidest. Keskkond on mitmekeelne  ja võimaldab vaadata nii  filmograafilisi andmeid kui  ka  infot  filmide  asukoha,  haldaja  kontaktandmete  ja  ligipääsuvõimaluste  kohta.  Andmebaas keskendub  mittelavastuslikule  materjalile,  st  dokumentaal-  ja  õppefilmidele,  uudis-,  reklaam-, teaduslikele-, eksperimentaalsetele-, promo- ja spordifilmidele ning ka animafilmidele.  Internetikeskkond on Euroopa Komisjoni MEDIA Plus programmi projekti MIDAS  (Moving  Image Database for Access and Re-use of European Film Collections) tulemus. MIDAS Projekti juhib Saksa  Filmiinstituut  (Deutsches  Filminstitut)  ja  sellega  on  seotud  18  institutsiooni  12st  Euroopa  riigist (Filmarchives Online 2008). Eesti 2008. aasta maikuu seisuga selles projektis ei osale (Baltimaadest osaleb Leedu Riiklik Keskarhiiv).

MIDAS projekti eesmärgiks (MIDAS Project 2006) on leida lahendus Euroopa filmide (nii kommerts- kui ka kultuurilistel eesmärkidel) levitamise peamisele probleemile - info liikumise aeglusele, mis on tingitud  keerulisest,  paljude  osapooltega  aeganõudvast  filmide  asukoha  kindlakstegemise protsessist, samuti autoriõiguste selgitamise keerulisusest.  Projekti  eesmärgiks  on  luua  sobiv  tehniline  lahendus  arhiivimaterjalide  otsimiseks erinevates  Euroopa  filmiarhiivides  ja  neile ligipääsu tagamiseks.  Otsing  ja  andmete vaatamine on tsentraliseeritud, samuti püütakse ületada keelebarjääre. Otsingutulemuste abil saab infot filmimaterjalide olemasolu, asukohta, kontaktandmete ja autoriõiguste kohta. Projekti  alustati  2006.  aastal  pilootprojektina,  mille  eesmärgiks  on  tõestada,  et  selline informatsioonivahetus  on  võimalik.  Reaalseks  tulemuseks  on  Filmarchives-online.eu internetikeskkond,  milles kõigi  18  MIDAS  projektis  osalevate filmiarhiivi  kollektsioonid  tehti kättesaadavaks 2008. aasta juulis.

Süsteemi  loomise  aluseks  on  eeldus,  et  ühtset,  tsentraalset,  kõiki  andmeid  sisaldavat andmebaasi  on  pea  võimatu  luua,  kuna  see  oleks  liiga  keeruline  ja  kallis.  Seega  valiti  ühiseks platvormiks  erinevate  andmekogude  vaheline  „veebivärav",  mis  otsib  infot  paljudest  erinevatest projektiga  ühinenud  andmekogudest  ning  kehtestab  selleks  ühtse  andmevahetusstandardi. Pikemaajalise visioonina oodatakse, et MIDAS ühendab kolm aastat pärast projekti lõppemist, 2011. aastal  vähemalt  80%  Euroopa  avalike  filmiarhiivide  informatsiooni  ühtsesse  otsingusüsteemi. Projektiga julgustatakse liituma ka eraarhiive. Tulenevalt projekti ambitsioonikast eesmärgist ja juba saavutatud  tulemustest  on Eestil  igati mõttekas  kaaluda  selle  projektiga  ühinemist,  sh  võtta  aluseks projekti  raames  väljatöötatud  tehnilisi  lahendusi.  MIDAS  projekti  raames  on  välja  töötatud andmevahetusprotokoll, mida me peame kindlasti silmas ka EFA loomisel.

http://www.european-films.net/

European-Films.net

European-Films.net  on  eraomanduses  olev  veebilehekülg,  mis  sisaldab  informatsiooni  Euroopas toodetud  populaarsemate  filmide  kohta.  Internetikeskkond  pakub  uudiseid  ja  ülevaateid, lehe   missiooniks on soov tõsta filmipubliku teadmisi Euroopa filmide kohta.

http://www.europeanfilmgateway.eu/

European Film Gateway, EFG

Euroopa Komisjoni poolt eContentplus programmi raames finantseeritud projekt. Euroopa Filmivärava loomist alustati septembris 2008. Järgneva kolme aasta jooksul tuleb luua portaal, mis pakub ligipääsu ligi 700 tuhandele digiteeritud objektile Euroopa filmiarhiivides ja filmiteekides. Mõeldud osana Europeana digiraamatukogust. EFG konsortsiumisse kuulub 20 partnerorganisatsiooni, sealhulgas 14 filmiarhiivi ja kinemateeki 14 Euroopa riigist. Projekti toetab ACE (Association des Cinémathèques Européennes) ja EDL Fond ning tööd koordineerib Deutsches Filminstitut - DIF e. V. (Frankfurt).

 http://www.elonet.fi/

Soome filmiinfo andmebaas ELONET

ELONET  on  väga mahukas  Soome Rahvusliku Audiovisuaalarhiivi  (Kansallinen  Audiovisuaalinen Arkisto)  ja Riikliku  Filmiklassifitseerimise Nõukogu (Valtion  Elokuvatarkastamo)  andmebaas,  mis sisaldab  eelkõige  Soome,  aga ka muu maailma  filmiinfot. Andmekogu täiendatakse  pidevalt  ( andmebaas sisaldab  infot  ka  mõnede  Eesti  filmide  kohta).  2008.  aasta  mai  alguses oli andmebaasis kirjeid üle 165 000 filmi, 232 000 isiku ja 148 000 institutsiooni kohta.

http://www.dokweb.net

DOKweb.net, Institute of Documnetary Film (IDF), Prague

Prahas asuva Dokumentaalfilmi Instituudi (Institut Dokumentarniho Filmu, IDF, loodud 2001) filmiportaal on koostajate väitel suurim Ida-Euroopa riikides alates 1989.aastast toodetud dokfilmide ja dokitegijate andmebaas. Portaalis on kasulik filmialaste publikatsioonide sektsioon, produtsentide kalender, ulatuslik andmestik Euroopa riikide filmifestivalide, filmiinstitutsioonide, filmide levitamis- ja tootmisfirmade, filmiturgude, filmikoolide, täienduskoolitusvõimaluste ja muu filmieluga seotu kohta. Videotoas saab näha lõigukesi ja treilereid andmebaasis esitletavatest filmidest. Andmebaas põhineb peamises Kesk- ja Ida-Euroopa riikide iga-aastasele dokfilmiturule East Silver saadetud filmidel. Kohati on info üsna lünklik, tegijate eesmärk on andmebaasi infotaset ja interaktiivsust oluliselt tõsta.                                                                                                                     

2010. aasta kevadel oli andmebaasis infot 89 Eesti dokfilmi ja 49 Eesti filmitegija kohta.

USA

http://www.imdb.com

Internet Movie Database, (IMDB)

Internet  Movie  Database  on  interneti andmebaas,  mis  sisaldab  filminfot kogu  maailmast, sh  nii  näitlejate,  telesaadete,  tootjaorganisatsioonide  kui  ka  arvutimängude  jm. kohta. IMDB  alustas  tegevust  internetis 1990.  aastal, 1998.  aastal  ostis  ettevõtte Amazon.com. Tänaseks  on  tegemist maailma  suurima  filmiteemalise  internetikeskkonnaga  ja  kõige põhjalikuma  filmiinfo andmekoguga.  IMDB kasutamine on  tavakülastajale tasuta, keskkonnal on 57 miljonit  külastajat  (sh  17  miljonit  registreerunud  kasutajat  10.10.2007  seisuga.). Paljudel juhtudel sisaldab filmiinfo pealkirjale ja tavapärasele sisukirjeldusele lisaks põhjalikku infot näitlejate, tootjate ja  levitajate kohta, tsitaate, artiklite bibliograafiat, auhindade loendi, filmiülevaaded, infot filmimise kohta, filmiga seotud veebilinkide jm kohta. IMDb andmebaasis on üle 1,5 miljoni filmikirje ja üle 3,5 miljoni isikuprofiili. Suurem osa filmiteabest tuleb kasutajate poolt, kelle hulgas on nii filmiprofessionaalid kui  filmihuvilised.

http://www.allmovie.com/

All Movie Guide

Rovi Corporation andmebaas, mis sisaldab metandmestikku enam kui 300 000 filmi kohta. Rikkalikult filmiinfot - sünopsised, info sisu, žanrite ja filmide  tegijate  kohta (2,6 miljonit nime), treilerid (20 000), filmiauhindade loendid, fotod, kuulsate filmitegelaste biograafiad. Andmestik üle 200 000 filmi DVD kohta. Väga korralik märksõnastik.

http://www.afi.com

AFI Feature Film Catalog

USA Filmiinstituudi (American Film Institute, AFI) väga põhjalik mängufilmide andmebaas. Andmebaasi esimene osa sisaldab infot kõigi USAs 1893-1972 toodetud mängufilmide kohta. Andmebaasis on kirjed üle 30 000 täispika ja 17 000 lühimängufilmi kohta. Lähiaastatel kogutakse andmed 1971-1980 toodetud filmide kohta.

http://www.movies.msn.com

MSN Movies

Microsofti portaali rikkalik filmiandmebaas, üle 1,4 miljoni külastuse päevas.

http://www.cinema.ucla.edu

UCLA Film and Television Archive

California Ülikooli filmi ja telearhiiv on üks maailma juhtivamaid ja innovatiivsemaid filmiarhiive ning suurim meediakogu USA Kongressi Raamatukogu kõrval. Säilitatakse üle 220 000 filmi ja telesaate, kokku 27 miljonit jalga filmilinti. Väga professionaalne otsingusüsteem.

Eesti

http://www.filmi.arhiiv.ee/

Eesti Filmiarhiiv

Filmiarhiiv Rahvusarhiivi struktuuriüksus. Filmiarhiivi põhiülesandeks on üleriigiliselt arhiiviväärtusega audiovisuaalsete (film, foto, video- ja helisalvestised) arhivaalide kogumine, säilitamine ja neile juurdepääsu tagamine ning arhiivijärelevalve teostamine. Arvel on üle 600 arhiivi, mis sisaldavad üle 275 000 filmi-, foto-, heli- ja video- e. audiovisuaalset arhivaali. Filmikogus on hoiul on üle 8 000 nimetuse filme, nendest tehniliselt korrastatud ja arvele võetud 6 100 nimetust 31 889 karbis (seisuga 01.01.2008.a.), mis kuuluvad 92 erineva arhiivi koosseisu. Säilitatakse ringvaateid, kroonikapalu, telesaadete juurdevõtteid, dokumentaal-, muusika-, mängu- ja reklaamfilme. Lisaks nn. filmoteegi materjal - terviklikult mittesäilinud filmide jäägid ning filmide algmaterjal, mida ei ole kasutatud valminud filmides. Arvele on võetud ka filmide saatedokumentatsioon - montaažlehed, stsenaariumid, sünopsised, režiistsenaariumid. Filmiarhiivi infosüsteem võimaldab otsingut filmi pealkirja, tootja, tootmisaasta, autori/esitaja ja märksõnapõhiselt.

http://www.ef100.ee/

Eesti Film 100

Eesti film 100 (EF 100) sai alguse 2. juunil 2005, mil allkirjastati ühiste kavatsuste kokkulepe kultuuri- ja filmivaldkonnas tegutsevate institutsioonide poolt. Lepiti kokku, et tegutsetakse ühiselt Eesti filmikunsti sajandijuubeli vääriliseks tähistamiseks 2012. aastal, algatades juubeliprogrammi "Eesti film 100/ Eesti filmi aasta". EF 100 olulisemad tegevussuunad on filmipärandi taastamine ja kaasajastamine, võimaluste loomine filmiajaloo uurimiseks ja teadvustamiseks ning eesti filmi propageerimine ja väärtustamine nii kodus kui maailmas (info veebilehelt novembris 2009). Leheküljelt leiab Eesti Film 100 projektijuht on Annika Koppel.

http://www.efsa.ee/

Eesti Filmi Sihtasutus, EFSA

Veebilehelt leiab baasinfo Eesti Filmi Sihtasutuse toel toodetud filmidest alates 2000.aastast. Filme saab otsida filmi tootmise aasta, pealkirja, režissööri ja toa põhiselt, samuti filmi liigi järgi (animafilm, dokumentaalfilm, mängufilm, lühifilm). Leheküljel on ka andmestik filmide tootmisega ja levitamisega seotud firmade kohta Eestis.

http://www.filmiveeb.ee/

Filmiveeb

Filmiveeb.ee on Eesti suurim ja mahukaim filmiportaal, mis avati 2005. aasta 13. jaanuaril. Tänaseks on Filmiveebist välja kasvanud suure külastatavuse ja mahuga veebikeskkond, mida külastab päevas tuhandeid inimesi. Hetkel on Filmiveebis informatsiooni rohkem kui 3500 filmi, 300 seriaali, 200 näitleja ning käputäie lavastajate kohta. Ühtegi teist nii mahukat filmiandmebaasi Eestis ei leidu. Peale selle kajastame ka filmimaailmas toimuvat ja arutame kõigest teemakohasest meie foorumis. Filmiveebi haldab FIE Kaido Kukk (info veebilehelt novembris 2009).

http://www.tallinnfilm.ee/

Tallinnfilm

Veebilehelt leiab baasinfo Tallinnfilmis toodetud filmide kohta. Otsing on võimalik filmi valmimise aasta, režissööri, operaatori, helilooja ja kunstniku järgi, samuti filmi liigiti (animafilm, dokumentaalfilm, lühifilm, mängufilm, populaarteaduslik ja tellitud film). Leheküljel on ka infot ja tekste Tallinnnfilmi ajaloost.

 

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas