Andmebaasi loomise kroonika

Mai 2012- august 2012. MTÜ Eesti Filmi Andmebaas valmistab ette järjekordset koolitusprojekti "Kultuuriandmebaaside audiovisuaalteoste sisutoimetajate ja andmesisestajate ning dokumendihalduse ja asjaajamise koolitus", mis toimub alates detsembrist poolteise aasta jooksul (1.12.2012-30.06.2013). Eeldatavalt osaleb koolitusel ligi 30 inimest. Koolitus toimub EL Struktuurifondi (INNOVE) meetme "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise raames. Koolituse laiem valdkond on  "Humanitaarvaldkondade vanemaealiste kvalifikatsiooni ning konkurentsivõime tõstmine", mille ühe alamprojekti teostajaks MTÜ aprillis 2012 kvalifitseerus. Detailsema koolitusinfoni jõuab avalehe menüüst "Koolitus".

 

30. aprill 2012.  Tartus toimus eesti filmi 100. juubelit tähistav suurejooneline filmipidu. MTÜ Eesti Filmi Andmebaas valmistas peokulalistele näitamiseks tulevast rahvusfilmigraafiat  tutvustava presentatsiooni, mida võib vaadata siit (29 MB).  

 

November 2011 - august 2012. Toimub filmiteoste sisestamine ja toimetamine, märksõnastike täpsustamine, andmebaasi IT lahenduste täiustamine. Toimetuse otsuse kohaselt tehakse andmebaasi I järgu avamise hetkeks 12.12.2012 täiskirjed kõigile kroonikafilmidele perioodist 1912 - 1940 I pool ning Eestis 100 aasta jooksul toodetud täispikkadele mängufilmidele, osakirjed aga kõigile muudele filmidele, milleks kantakse andmebaasi vähemalt nende pealkiri ja informatsioon tegijate kohta. Täis- ja osakirjete maht ulatub nähtavasti 12000ni.

 

Tehakse ettevalmistus tudengifilmide kollektsiooni avamiseks, plaanis on teha detsembriks andmebaasis kättesaadavaks (lisaks kirjele ka vaatamis-võimalus) umbes 200-250 Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja meediakoolis toodetud tudengifilmi alates 2005. aastast. Käsil on tudengifilmide digiteerimine ja paigutamine Eesti Rahvusringhäälingu serverisse. 

 

 

24.oktoober 2011. Ajalehes "Postimees" ilmus Tiit Tuumalu artikkel "Eesti film leiab internetis atraktiivse väljundi". Artiklit võite lugeda siit.

21.oktoober 2011. Kinomajas tutvustati andmebaasi filmitootjatele, filmikriitikutele ja laiemale kultuuriavalikkusele. Üritusega tänati ka Riigi Infosüsteemide Arenduskeskust (RIA) ja INNOVEt, kelle projektides osalemise kaudu sai andmebaas toetust EL struktuurifondidest.

Ürituse kutse tekstist: "Kutsume teid 21. oktoobril k.a. kella 11.00 Tallinna Kinomajja (Uus tn 3), et tutvustada teile loodavat Eesti filmi andmebaasi.
Andmebaasi IT lahendused (infosüsteem EFIS andmete sisestamiseks ja selle veebiväljund) on valmis, sellesse on üle kantud seni erinevates infokogudes olnud esialgsed andmed. Andmebaasi sisestajad ja toimetajad on 9 kuud tegelenud filmiandmete kontrollimise, filmide kodeerimise ja lisauuringutega. Oleme valmis teile näitama, kuidas hakkavad veebis välja nägema filmide, filmifirmade ja filmitegijate leheküljed ning milliseid lisafunktsioone ja võimalusi uus filmiveeb pakkuma hakkab. Filmiveeb avatakse avalikkusele järgmise aasta lõpus.
Ootame huviga teie arvamust ja soovitusi, samas loodame teid innustada meiega nüüdsest tihedat koostööd tegema, et  Eesti rahvusfilmograafia saaks kvaliteetne ja hea". Ürituse treilerit saab näha siit.

 23. september 2011. Ilmus Infoühiskonna aastaraamat 2010, milles on ka andmebaasi tutvustav artikkel peakirjaga "Eesti filmi infosüsteemi loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks".

Suvi 2011 - september 2011. Jätkus 1912-1945 toodetud kroonika- ja dokumentaalfilmide andmete sisestamine, algas juba sisestatud informatsiooni toimetamine. Septembri keskpaigaks oli põhiandmestik enamiku nimetatud bloki filmide kohta ( u 1000 filmiteost) andmebaasi sisestatud. 

Juuni 2011. Firma Mindware OÜ tarkvaraarendajatel valmis Eesti Filmi Infosüsteem ja selle veebilahendus. Jätkub süsteemi lõplik lihvimine ja väiksemate täiustuste tegemine.  

Mai -juuni 2011. Toimus ERR, Filmiarhiivi ja BFM filmiandmekirjete ülekandmine valmivasse Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS). 

Veebruar-aprill 2011. Filmiandmete sisestamine ja filmide sisukodeerimine. Tööd alustati mängufilmide ja sõjaeelsete kroonikafilmidega. Toimub ERR, Filmiarhiivi ja BFM filmiandmekirjete ettevalmistamine nende ülekandmiseks Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS). Jätkub RIA toetatav projekt filmiandmebaasi infosüsteemi ja veebilahenduse loomiseks.

31. jaanuar 2011. Lõppes 4,5 kuud kestnud Eesti filmi andmebaasi toimetajate/ sisuskodeerijate koolitus, lõpudiplomi sai 23 kursuslast. Veebruarist 2011 asus 12 kursuse lõpetanut tööle, algas rahvusfilmograafia praktiline koostamine. Koolitus sai teoks tänu EL Struktuurifondi toetusele, mis koos teiste projektiga liitunud filmiasutustega panustab  toimetajate/sisestajate kuue kuu palgafondi.

8-9. detsembrini 2010 on Tallinnas Euroopa Filmivärava (European Film Gateway, EFG) eksperdid Detlev Balzer, Ronny Loewy Julia Welter, kes peavad 9. detsembril kell 17 Kinomajas loengu, MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi poolt korraldatava koolitusprojekti raames.  

 15. september 2010. Algas filmiandmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate koolitus. Vaata lisa: Sisutoimetajate/kodeerijate koolitus.

12. juuli 2010. Lõppes avalduste vastuvõtmine filmiandmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate kursustele. Osalemishuvi oli suur, laekus 44 avaldust. 15.septembril algava ja 2011.aasta jaanuari lõpuni kestva  EFISKO koolitusprogrammi raames õpivad neist 25 inimest filmiandmebaasi sisutoimetajateks/kodeerijateks. Osa kursuse  lõpetanutest rakendatakse    seejärel tööle andmebaasi loomisel. 

10.juuni 2010. Toimus projekti infopäev Kinomajas, kohal oli rõõmustavalt palju huvilisi.

30.mai 2010.  Avati EFISKO veebilehekülg

27.mai 2010. EFISKO projekti tutvustus Kinoliidu suurkogul Kinomajas.

3.mai 2010. MTÜ Eesti Filmi Andmebaas sõlmis töövõtulepingud Mindware OÜ-ga Eesti Filmi Infosüsteemi ja veebilahenduse loomiseks.  

6.aprill 2010. MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi juhatus tunnistas edukaks, riigihangete "Eesti Filmi Infosüsteemi loomine" ja  "Eesti Filmi Infosüsteemi veebilahenduse loomine", Mindware OÜ riigihangete pakkumised.

5.aprill 2010. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus rahuldas MTÜ Eesti Filmi Andmebaas projekti "Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks"

13. märts 2010.  Eesti Päevalehes ilmus uudislugu, milles sisaldus ka info MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi koolituskavatsusest INNOVE meetme raames, http://www.epl.ee/artikkel/493616. Seepeale registreerus ka esimene huviline.

5. märts 2010.  MTÜ Eesti Filmi Andmebaas kvalifitseerus INNOVELE meetme 1.3.1  "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" raames esitatud projektitaotlusega  "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena" 198 projekti seast 49 toetuse saanud projekti hulka.

21.jaanuar 2010. Avati riigihange Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS) ja selle veebilahenduse  loomiseks. EFIS lahenduse loomiseks esitas pakkumise 7 firmat ja veebilahenduse loomiseks 6 firmat. Andmed on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/.

November 2009 - Jaanuar 2010. Eesti Filmi infosüsteemi (EFIS) ja selle veebilahenduse riigihangete ettevalmistamine.

30. november 2009. Esitati novembrikuu jooksul koostatud INNOVE projektitaotlus "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena". Kvalifitseerumine selgub veebruari lõpus (R.Sokmann, H.Šein).

8.detsember 2009. Toimus Konsultatiivkomitee istung.

September-oktoober 2009. Ettevalmistamisel/töös on alamprojektid „Filmiinstitutsioonid" ja   „Filmiloojate biograafiad".

Sügis 2009. Toimusid konsultatsioonid erialaspetsialistidega filmialase tehnilise terminoloogia täpsustamiseks.

Suvi ja sügis 2009. MTÜ kogus infot filmide kohta, mida ei ole Filmiarhiivi üle antud. Töö keskendus mängufilmide andmebaasile. Andmebaasi koostamise esimeses etapis kirjeldatakse kõiki Eestis toodetud mängufilme. See on laiemat huvi pakkuv ja atraktiivseim osa andmebaasist, selle osa tegemine oleks  jõukohane lõpetada aastaks 2012.

Suvi ja sügis 2009. Projektijuht Reet Sokmann koostas filmide loendit, mille alusel hakatakse filme andmebaasi sisestama. Nimekiri koostatakse kogu olemasoleva informatsiooni alusel (osapoolte info, raamatud, ajakirjandus, tootjafirmade info jne.). Peeti läbirääkimisi huvitatud osapooltega ja täpsustati nende osalust projektis:

 

 

 • AS Tallinnfilm lubas varustada MTÜ kõigi olemasolevate Tallinnfilm filmide  DVDde või VHS kassettidega ning korrastab ja digitaliseerib oma fototeegi selliselt, et fotosid oleks hiljem võimalik andmebaasi üle kanda. Tallinnfilm lubab MTÜle üle anda kõik nende käes olevad andmed filmide kohta. Tallinnfilmil on ka huvitavat huviinfot filmide tegemise kohta ( intervjuud filmitegijatega. Tallinnfilm korrastab ka selle materjali ja teeb selle kättesaadavaks MTÜle.
 • ERR on valmis kohe, kui valmib andmebaasi infosüsteem alustama vastavalt oma võimalustele informatsiooni kontrolli ja sisestamist. Samuti lubab ERR Arhiiviosakond sisestada ERR fotopanka kõik filmide kohta olemasolevad fotod ning teha filmidest 2-3 min tutvustuslõigud, mida saab edaspidi andmebaasis kasutada. Eesti Telefilmi andmete korrastamise teeb ERR koostöös MTÜga.
 • Filmiarhiiviga lepiti kokku, et esmase andmete sisestuse teevad nad ise, MTÜ pakub abi žanrimääratluseks, sisukokkuvõtete koostamisel, märksõnastamiseks jm.
 • BFM koostab nimekirja kõigist tudengifilmidest. Seejärel tuleb otsustada, milliseid tudengi filme andmebaasis kajastatakse, kas ainult kursuse- ja diplomifilme või kõik filmtööd, mis õpingute jooksul tehakse.

31.08.2009 Projektitoetus Eesti Filmi Sihtasutuselt 200 000 EEK ja Kultuurkapitalilt 240 000 EEK.

3.07.2009. MTÜ koostab ja esitab projektitaotluse „Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks" struktuurfondi avatud taotlusvooru „Infoühiskonna arendamine". EFISe  ja selle veebirakenduse loomiseks taotletakse veidi üle 2 miljoni krooni. 

21.07.2009. Projektitoetus Eesti Kultuuriministeeriumilt, 260 000 EEK.

Mai ja juuni 2009. Kodeerimissüsteemi piloteerimine. Rakendati paljusid erialaspetsialiste ja huvitatud osapoolte esindajaid, mis võimaldas neil andmekogumise süsteemiga põhjalikumalt  tutvuda ja selle parendamiseks ettepanekuid teha.

13.05.2009. Valmis eeltöö Eesti filmi andmebaasi detailse süsteemianalüüsi mudeli ja IT rakenduse loomiseks. Tehti hinnapäring. Pakkumine saadi firmadelt Apprise, Helmes, Uptime ja Jaanus Loitmaalt. Hinnapakkumiselt kõige soodsamaks osutus Jaanus Loitmaa pakkumine, kellelt ka töö telliti.

13.04.2009. Toimus Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee esimene koosolek, kus MTÜ andis ülevaate hetkeolukorrast, tutvustas tulevikuplaane ja esitles EFA kategooriate, andmeväljade ja tunnuste süsteemi piloteerimismudelit ja kodeerimisjuhendit ning EFA infotehnoloogilise süsteemi mudelit.

Kevad 2009. Töö keskendus kolmele olulisele peateemale: andmebaasi kategooriate, andmeväljade ja tunnuste loendi, definitsioonide ja kodeerimisjuhendi koostamisele, detailse süsteemianalüüsi mudeli ja vastava dokumentatsioon koostamisele ning täiendavale filmiinfo kogumisele. Peatoimetaja Hagi Šein koostas Eesti filmi andmebaasi kategooriate, andmeväljade ja tunnuste loendi  ning kodeerimisjuhendi (andmeväljade kirjed, terminoloogia ja selgitused). Piloteerimisprojekt valmis aprillis 2009. Kavandatud filmiinfo kodeerimisinstrument sisaldab 15 kategooriat:

 • Teose või materjali pealkiri
 • Vastutusandmed
 • Väljaanded
 • Tootja ja tootmisandmed
 • Levitaja ja leviandmed
 • Autoriõiguse andmed
 • Teose ja materjali füüsiline kirjeldus
 • Teose ja materjali liik
 • Sisuinfo 1 - žanritasand
 • Sisuinfo 2 - sisukirjelduse tasand
 • Sisuinfo 3 - rolli ja isikuinfo tasand
 • Meediainfo 1 - publikatsioonid
 • Meediainfo 2 - visuaalid
 • Arhiiviandmed
 • Muu lisainformatsioon

20. jaanuar 2009. sõlmiti Ühiste kavatsuste kokkulepe Eesti Rahvusfilmograafia (filmide elektrooniline andmebaas) loomiseks, mille allkirjastasid 11 huvitatud osapoolt. Need on Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusringhääling, Eesti kultuurkapital, Eesti Filmi Sihtasutus, AS Tallinnfilm, Rahvusarhiiv, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, algatusrühm Eesti Film 100,  MTÜ Eesti Kinoliit ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas

8.12.2008. Projekti toetus Eesti Filmi Sihtasutuselt 200 000 EEK.

2.10.2008. Projekti toetus Eesti Kultuurkapitalilt 100 000 EEK.

4.08. 2008. Toetus Kultuuriministeeriumilt projekti jätkamiseks 81 000 EEK.

16.06.2008. Eesti Terminoloogia Ühing toetas projekti 30 000 krooniga, nende toetusega täiustati „Tele-ja filmivaldkonna analüüsi, statistika ja kataloogimise mõistete seletussõnastikku (koos inglise-eesti lühisõnastikuga)", mis sisaldab üle 500 termini. Töö järgmisesse etappi kavandati filmide bibliografeerimise ja kataloogimise terminoloogia täpsustamine.

Juuni 2008. Valmis Eesti rahvusfilmograafia (filmide elektrooniline andmebaas) algatusprojekt. Projekti tutvustati algatusrühmale Eesti Film 100, kus projekt sai ühise heakskiidu.

2008. algus. MTÜ EFA testis lähteideed. Eesti filmi elektroonilise interaktiivse andmebaasi loomise kavatsust pea kõigi seotud võtmeinstitutsioonide ja organisatsioonidega (Eesti Filmiarhiiv, Eesti Rahvusringhääling, Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Kinoliit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmitootjate Liit, Eesti Filmajakirjanike Ühing, Rahvusraamatukogu, AS Tallinnfilm ja Eesti Film 100) ning leidis kõikjalt poolehoidu ja toetust töömahukale ent kõigi hinnangul kaalukale ideele.    

14.01.2008. Algatusprojekti toetus Kultuurkapitalilt 50 000 EEK.

13.11.2007. Algatusprojekti toetus Kultuuriministeeriumilt 70 000 EEK.

15.10.2007. Filmograafia koostamiseks loodi MTÜ Eesti Filmi  Andmebaas, mida asusid juhtima F-Seitse OÜ filmiprodutsent Reet Sokmann projektijuhi ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli meediaprofessor Hagi Šein peatoimetajana.

Eesti rahvusfilmograafia koostamise mõttele tuli algatusrühm EESTI FILM 100.  Leiti, et lisaks vaieldamatule kultuuriväärtusele peaks selline teatmeteos (andmebaas) pakkuma huvi ajaloolastele, filmiuurijatele, filmiüliõpilastele ja filmihuvilistele.

 

 

 

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas