Projektist

Mis on EFISKO?
EFISKO (Eesti Filmi Andmebaasi Koolitus) on MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi poolt INNOVE meetme 1.3.1  "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" raames teostatav projekt "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena". Alates 15.septembrist 2010 koolitatakse EFISKO raames 25 inimest 4,5 kuu jooksul filmiandmebaasi sisutoimetajateks/kodeerijateks. Osa neist rakendatakse pärast koolituse lõppemist andmebaasis tööle.

Projekti koostööpartnerid on Rahvusarhiiv, Rahvusringhääling, TÜ Balti Filmi- ja Meediakool, ning Kinoliit. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Miks on vaja EFISKOt?
Järgneva kümne aasta jooksul luuakse Eesti filmi elektrooniline andmebaas (rahvusfilmograafia)  Internetis, milleks tuleb kirjeldada Eestis alates 1912. aastast loodud ligi 18000-19000 filmiteost, koguda ja sisestada andmebaasi filmide andmestik, kirjeldada ja märksõnastada sisu ja pilti. Seda tööd saavad teha vastava ettevalmistusega inimesed.

Kellele on koolitus mõeldud?
Kuna andmebaasi loomise esimesel etapil tegeldakse Eesti filmi varasema perioodiga, oleme eelkõige huvitatud vanemaealiste inimeste kasutamisest.

INNOVE pakub hea võimaluse just sellise tööjõu ettevalmistamiseks ja rakendamiseks. Oleme selles projektis seadnud eesmärgiks filminduse, raamatukogunduse ning teiste humanitaarvaldkondade (aga ka teiste huviliste) vanemaealiste kvalifikatsiooni ja konkurentsivõime tõstmise ning vanemaealiste kui tööturu riskigrupi tööhõive suurendamise.    

Millised on osalemistingimused?
Nagu öeldud, eelistame vanemaealisi, seega inimesi alates 50. eluaastast, kuigi kursustel võivad osaleda kõik soovijad. Osalemiseks tuleb kirjutada sooviavaldus, koostada oma CV ja saata see meile - vaadake täpsemalt nupu alt „Osalemisinfo".

Milline on projekti ajakava?

Projektil on kolm olulist etappi:

  1. Teavitusperiood, sihtgrupi informeerimine ja nõustamine, osalemisavalduste esitamine ja osalejate valikukonkursi korraldamine, mis kestab 2010.aasta märtsist kuni augusti  lõpuni.
  2. Sisutoimetajate/kodeerijate kursus, mis kestab septembri keskpaigast kuni 2011.aasta jaanuari lõpuni.
  3. Kuni 13 kursuslase töölerakendamine andmebaasis ja koostööpartnerite juures alates 1.02.2011.

Täpsemat ajakava vaadake nupu alt „Projekti etapid".  

Millised on kursuse läbinute töölesaamise võimalused?
INNOVE  meede näeb ette, et pärast kursuse ja koolituse lõppu rakendatakse kuni 10 inimest tööle MTÜs Eesti Filmi Andmebaas vähemalt miinimumpalga eest ning vähemalt kuni 3 inimest saavad tööd koostööpartnerite ja teiste andmebaasiga seotud asutuste juures. Lisatingimuseks on, et töökoha saavad need, kes on kuni 1.02.2011 olnud 9 kuud tööta või siis on mittetöötavad pensionärid. Sellest suurema arvu inimeste töölerakendamine sõltub MTÜ rahalistest võimalustest. Meie kohustus on ka sihtgrupi igakülgne toetamine tööle asumisel sh. abistamine tööintervjuuks ettevalmistamisel, töölepingu sõlmimisel jms. Loomulikult suurendab kursuse läbimine teie konkurentsivõimet tööturul.

Mida peaksin huvi korral tegema järgmisena?
Soovitame läbi lugeda kõik selle veebilehe materjalid ja tutvuda ka MTÜ Eesti Filmi Andmebaas koduleheküljega www.efa.ee. Kui vajate lisainfot, helistage telefonil 6015983 või saatke küsimus meili teel info@efa.ee. Kui olete otsustanud osaleda, kirjutage valmis avaldus ja CV ja pange need meie poole teele viisil, mida on kirjeldatud nupu all "Osalemisinfo".