Koostöö andmebaasiga

Millisest koostööst oleme huvitatud?

  • Andmebaasi tuuma moodustavad aegade jooksul Eestis toodetud filmide kirjed. Palume kõiki tootmisfirmasid esitada meile andmed nii uute kui seni andmebaasis kajastamata filmide kohta. Siit avaneb "Eesti filmi andmebaasile filmiteose kohta esitatavate andmete vorm", mida saate selleks kasutada. Uute filmide kohta palume andmed esitada hiljemalt paar päeva enne esilinastust, siis saab toimetus tutvustada ja reklaamida teie uut teost andmebaasi avalehel ajal, mil huvi ja vajadus selle info järele on suur. 
  • Andmebaasi kaalukas osa on filmitegijate isikulehed ja biograafilised andmed. Siit avaneb "Juhend biograafiliste andmete esitamiseks". Palun koostage juhendit järgides oma andmefail, saatke meile ja toimetus koostab teie biograafilise kirje andmebaasis avaldamiseks.     
  • Oleme huvitatud kõikidest teie käsutuses olevatest filmivaldkonnaga seotud  materjalidest - fotodest, esemetest, mida saaks pildistada, kavanditest, trükistest jms. Andmebaasis saab avada virtuaalseid erakogusid. Võtke ühendust, kui vajate abi nende digiteerimisel.  
  • Otsime huviinfot Eesti filmide kohta, selleks võivad olla lood filmitegemisest, filmidest väljajäänud materjalidest, huvitavatest seikadest, ümbertehtud filmidest jne.
  • Oleme huvitatud mälestustest ja mälestuskildudest Eesti filmitegijatest ja filmide tegemisest. Kui on aega ja huvi, pange neid kirja. Teie initsiatiivi korral saame teile abiks anda ka toimetaja.

Jääme teie abi ootama!

 

2009 - 2015 MT Eesti Filmi Andmebaas