Koolituse kava
  Toimetajad Kodeerijad Kokku
Loengu- ja praktikakursused Loeng Seminar Praktikum Seminar Praktikum tunde
Lühiülevaade Eesti filmi ajaloost 12         12
Filmide kataloogimise süsteemid ja reeglid 2         2
Eesti filmi andmebaasi struktuur ja kodeerimisjuhend 2 2       4
Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) arhitektuur 2         2
FilmiInfo sisestamisprotsess 2         2
Filmide sisu võtmesõnastamine 4 8 6 8 14 40
Filmipildi analüüs ja märksõnastamine 2 4 6 8 14 34
Filmide annoteerimine ja sisukirjeldus 2 4 4 8 14 32
Praktiline andmesisestus   2 6 8 16 32
Biograafilise artikli koostamine 2   4 4 4 14
Andmebaasi õiguslikud küsimused 2         2
Infootsingu põhimõtted ja vahendid veebis 2         2
Andmekogumise praktika 2 2 4 4 6 18
Eesti Filmiarhiiivi fondid ja tööpõhimõtted 2         2
Filmiandmebaasid internetis 2         2
Välislektorite loengud ja töötoad 2      4   6
Tutvumine Filmiarhiivi, Rahvusraamatukogu, Filmimuuseumi, ERR Digihoidlaga   6   2   8
Kokku 42 28 30 46 66  
Kursus kokku   100   112   212

Esimeses perioodis on 8 õppenädalat a 10 tundi nädalas kolmapäeviti ja laupäeviti. Teises perioodis on 9 õppenädalat a 4 tundi nädalas (kolmapäeviti ja/või laupäeviti kokkuleppel).

Loengutundidele klassis järgnevad praktilised harjutusülesanded, mis sooritatakse individuaalselt või grupis ning mille tulemusi analüüsitakse ühistes seminarides