Kroonika

Uued töökohad kultuurivaldkonnas!

 

31. jaanuar 2011 lõppes 4 kuud kestnud Eesti filmi andmebaasi toimetajate/sisukodeerijate koolitusprojekt ning veebruarist 2011 asub 12 kursuse lõpetanut tööle Eesti rahvusfilmograafia koostamiseks. Koolitus sai teoks tänu EL Struktuurfondi toetusele, mis koos teiste filmiasutustega panustab töölevõetavate kuue kuu palgafondi.

Eesti filmi andmebaas avatakse 2012 aastal, mil tähistatakse eesti filmi 100ndat aastapäeva. Tööd juhib MTÜ Eesti Filmi Andmebaas, keda toetavad Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.

Filmograafia IT- ja veebilahenduse loomise vahendid on RIAlt ja  töötajate koolitamiseks INNOVElt.

Mindware OÜ projekteeritav infosüsteemi ja veebi tarkvaraarendus on  jõudnud

testversiooni ja koolituse lõpetanud sisutoimetajad/kodeerijad saavad seda oma  töös juba kasutada.

 

Koolituskursuse pidulik lõpetamine toimus 31.jaanuaril kell 17.00 Kinomajas.

15. septembril algas filmiandmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate koolitus.

12. juuli 2010. Lõppes avalduste vastuvõtmine filmiandmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate kursustele. Osalemishuvi oli suur, laekus 44 avaldust. 15.septembril algava ja 2011.aasta jaanuari lõpuni kestva  EFISKO koolitusprogrammi raames õpivad neist 25 inimest filmiandmebaasi sisutoimetajateks/kodeerijateks. Osa kursuse  lõpetanutest rakendatakse    seejärel tööle andmebaasi loomisel. 

10.juuni 2010. Toimus projekti infopäev Kinomajas, kohal oli rõõmustavalt palju huvilisi.

30.mai 2010.  Avati EFISKO veebilehekülg http://www.efa.ee/efisko

27.mai 2010. EFISKO projekti tutvustus Kinoliidu suurkogul Kinomajas.

Mai 2010.  Valmis EFISKO koolituskava projekt (vt. link „Koolituse sisu")

20.aprill 2010.   EFISKO projekti tutvustati MTÜ Eesti Filmi Andmebaas Konsultatiivkomiteele ja ajakirjandusele.

13. märts 2010.  Eesti Päevalehes ilmus uudislugu, milles sisaldus ka info MTÜ Eesti Filmi Andmebaasi koolituskavatsusest INNOVE meetme raames, http://www.epl.ee/artikkel/493616. Seepeale registreerus ka esimene huviline.

5. märts 2010.  MTÜ Eesti Filmi Andmebaas kvalitseerus INNOVELE meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" raames esitatud projektitaotlusega "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena" 198 projekti seast 49 toetuse saanud projekti hulka.

30. november 2009. Esitati INNOVE projektitaotlus "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena". Kvalifitseerumine selgub veebruari lõpus.