Projekti etapid

Projekt "EFISKO - vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena"  kestab märtsist 2010 kuni septembrini 2011 ja kulgeb järgmiste etappide kohaselt:

1. Projekti käivitamine  märts-mai 2010
lepingud tegijatega, avakoosolek,  rollijaotus, infokorraldus
2. Sihtgrupi kaasamine ja teavitustegevuse käivitamine aprill-august 2010

pressiteade, koduleht, teavitustegevus, sihtgrupi nõustamine, sooviavalduste kogumine, konkursi korraldamine

3. Sisutoimetajate/kodeerijate koolituse ettevalmistamine  mai-september 2010
koolitusprogrammi ja õppematerjalide väljatöötamine, grupi komplekteerimine, lektorite koolitus
4. Koolitusprogrammi läbiviimine september 2010-jaanuar 2011
111-tunnise sisutoimetajate ja 100-tunnise kodeerijate koolituse läbiviimine ja osalejate nõustamine
5. Sihtgrupi töölerakendumisele kaasaaitamine veebruar-september 2011
kümne sihtgrupi liikme palgasubsiidiumiga töölerakendamine EFAs, kolme sihtgrupi liikme palgasubsiidiumiga töölerakendamine koostööpartnerite poolt, sihtgrupi toetamine tööleasumisel, projekti lõpuseminar
6. Projekti sisehindamine juuli-september 2011