Koolituse sisu

Filmiandmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate koolitus  viiakse läbi kahes jaos:

  1. 15.september - 6. november 2010:   111 tunnine filmiandmebaasi sisutoimetajate koolitus.
  2. 17.november 2010 - 30.jaanuar 2011: 100 tunnine filmiandmebaasi kodeerijate koolitus.