Eesti filmi andmebaasi I järk avati kasutamiseks 12.12.2012.
Veebilehe aadress on www.efis.ee (otsetee: klikkige pildil)

MTÜ Eesti Filmi Andmebaas (edaspidi MTÜ EFA) on 2007. aasta hilissügisel loodud organisatsioon, mille tegevuse põhieesmärk on koostada Eesti rahvusfilmograafia ja teha see Interneti vahendusel kättesaadavaks kõigile huvilistele nii Eestis kui välismaal.

Ligi saja aasta jooksul on Eestis loodud üle 10 000 filmiteose, koos kroonikapaladega küünib nende arv üle 16 tuhande. Mängufilmid, dokumentaal- ja aimefilmid, anima-, tele-, õppe-, reklaam- ja kroonikafilmid on rikkalik kogu Eesti elust, ajaloost, kultuurist ja inimestest, Eesti filmipärandi loomisel on osalenud tuhanded tegijad. Kavandatav andmebaas avab selle varamu ülevaatlikul viisil ja ulatuslikus tunnusteruumis otsinguvõimalustega varustatuna.

Nii mahuka filmikogu kohta täieliku andmestiku koondamine on töömahukas ja kulukas ettevõtmine. Töö teostamiseks on oma toetuse andnud kõik filmivaldkonnaga seotud võtmeorganisatsioonid - Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, AS Tallinnfilm, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Kinoliit, Balti Filmi, meedia, kunsti  ja kommunikatsiooni instituut, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Film 100 ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas - kes sõlmisid 20. jaanuaril 2009 Ühiste kavatsuste kokkuleppe, mida pikendati 15.12.2015, rahvusfilmograafia loomise toetamiseks. Nende organisatsioonide esindajad moodustavad projekti Konsultatiivkomitee.

Valminud ja testitud on andmebaasi originaalne kodeerimisjuhend. Iga filmi kirjeldatakse võimalikult põhjalikult. Filmitunnused sisaldavad andmeid filmi sisu, žanri, autorite, osatäitjate, võttegrupi, võttekohtade, tootjate, autoriõiguste ja levitajate ning filmi tehniliste parameetrite kohta, samuti filmi bibliograafiat, viiteid filmi ja tegijate kohta ilmunud arvustustest, artiklitest ja raamatutest, digiteeritud filmikaadreid, treilereid ja promoklippe, filmide stsenaariume ja muud huvitavat. Filmide sisu on kodeeritud nii, et see võimaldab filmide otsingut sisu, isikute, aja, sündmus- ja tegevuskohtade põhiselt. RIA toel luuakse  andmebaasi jaoks vajalik arvutitarkvara (Eesti Filmi Infosüsteem, EFIS) ning selle veebiväljund. EL Struktuurfondist on saadud abi andmebaasi toimetajate/sisukodeerijate ettevalmistamiseks, kes läbisid 4,5 kuulise koolituse 2011.aasta alguseks ja on juba ka tööle asunud.

Andmebaas-rahvusfilmograaafia valmib etapiviisi aastatel 2009-2020. Andmebaasi esimene osa (mängufilmid ja sõjaeelne filmikroonika) ja veebiväljund sai avalikkusele kättesaadavaks 12.12.2012 aastal.

2015. aastal pälvis andmebaas kaks tunnustust. Riigi Infosüsteemi Ameti konkursil nimetati andmebaas 2015. aasta parimaks kolmanda sektori e-teenuseks ning Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalkunsti sihtkapital määras Reet Sokmannile ja Hagi Šeinile missioonipreemia Eesti filmi andmebaasi loomise ja järjekindla arendamise eest.

MTÜ EFAt juhivad filmiprodutsent Reet Sokmann projektijuhi ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppejõud Hagi Šein peatoimetajana.

Andmebaasi loomisele ja sisu usaldusväärsusele saavad kaasa aidata nii filmitootjad, filmiloojad kui filmihuvilised, kes on huvitatud meiega koostööst ja abi osutamisest.

 

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas