Eesti filmi andmebaasi I järk avati kasutamiseks 12.12.2012.
Veebilehe aadress on www.efis.ee (otsetee: klikkige pildil)

Eesti filmi andmebaas (elektroonilise rahvusfilmograafia)

MTÜ Eesti Filmi  Andmebaas (edaspidi MTÜ EFA) on 2007. aasta hilissügisel loodud organisatsioon, mille tegevuse põhieesmärk on koostada Eesti rahvusfilmograafia ja teha see Interneti vahendusel kättesaadavaks kõigile huvilistele nii Eestis kui välismaal.

Ligi saja aasta jooksul on Eestis loodud üle 19 000 filmiteose. Mängufilmid, dokumentaal- ja aimefilmid, anima-, tele-, õppe-, reklaam- ja kroonikafilmid on  rikkalik kogu Eesti elust, ajaloost, kultuurist ja inimestest. Eesti filmipärandi loomisel on osalenud tuhanded filmitegijad. Eesti filmi andmebaas avab selle varamu ülevaatlikul viisil, ulatuslikus tunnuste ja otsinguvõimaluste ruumis.

Mahuka filmivaramu kohta täieliku andmestiku kogumine on töömahukas ja kulukas ülesanne. On hea, et seda tööd toetavad kõik filmivaldkonnaga seotud võtmeorganisatsioonid – Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling,  AS Tallinnfilm, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Kinoliit, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Film 100 ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas – kes sõlmisid 20. jaanuaril 2009 Ühiste kavatsuste kokkuleppe rahvusfilmograafia loomiseks. 2015. aasta lõpul pikendasime seda edukalt toiminud koostöökokkulepet veel viieks aastaks. 14. aprillil 2022 sõlmisid Eesti Filmi Instituut, Rahvusarhii ja MTÜ Eesti FIlmi Andmebaas koostööleppe rahvusfilmograafia koostamise jätkamiseks. Oluline finantstugi andmebaasi loomiseks on tulnud EL struktuuritoetustest: Euroopa Regionaalarengu Fondist (RIA) ja Euroopa Sotsiaalfondist (Innove), Kultuurikapitalilt ja Eesti Filmi Instituudilt.

Andmebaasis kirjeldatakse iga filmiteost võimalikult põhjalikult. Filme kirjeldavad tunnused hõlmavad andmeid filmide sisu, liigi, Ňĺanri, autorite, osatäitjate, võttegrupi liikmete, võttekohtade, filmitootjate, autoriõiguste ja levitajate ning filmi tehniliste parameetrite kohta, samuti filmide bibliograafiat, viiteid ilmunud arvustustele, artiklitele ja raamatutele, digiteeritud filmikaadreid, treilereid ja promoklippe, filmide stsenaariume ja huviinfot. Filmide sisu ja pilt on detailselt märksõnastatud, mis võimaldab otsingut sisu, isikute, teemade, sündmuste, aja ja tegevuskohtade põhiselt.

Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS) arvutitarkvara ja sellele tuginev veebikeskkond on loodud IT firma Mindware OÜ poolt Euroopa Regionaalarengu Fondi (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse) rahalisel toel. Koostöös Euroopa Sotsiaalfondiga (Innove) korraldas MTÜ EFA jaanuaris 2010-2011 4,5 kuud kestnud andmebaasi sisutoimetajate/kodeerijate koolituskursuse, mille lõpetanud toimetajad tegelevad igapäevaselt filmiuuringutega, filmiinfo otsimise, analüüsi ja andmebaasi sisestamisega alates 2011. aasta kevadest. Koostöö Innovega jätkus ka 2013-2014 toimunud koolitusprojektis.

Andmebaas-rahvusfilmograaafia valmib etapiviisi aastatel 2009-2025. Andmebaasi esimene osa (mängufilmid ja sõjaeelne filmikroonika) ja veebiväljund sai avalikkusele kättesaadavaks 12.12.2012 aastal.

2015. aastal pälvis andmebaas kaks tunnustust. Riigi Infosüsteemi Ameti konkursil nimetati andmebaas 2015. aasta parimaks kolmanda sektori e-teenuseks ning Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalkunsti sihtkapital määras Reet Sokmannile ja Hagi Šeinile missioonipreemia Eesti filmi andmebaasi loomise ja järjekindla arendamise eest.

MTÜ EFAt juhivad filmiprodutsent Reet Sokmann projektijuhi ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi telekultuuri külalisprofessor Hagi Šein peatoimetajana. Lisaks neile on MTÜ liige ka toimetaja Kersti Riismaa. Andmebaasi toimetuse kogu koosseisu leiate siit.

Andmebaasi loomisele ja sisu usaldusväärsusele saavad kaasa aidata nii filmitootjad, filmiloojad kui filmihuvilised, kes on huvitatud meiega koostööst ja abi osutamisest.

Kontakt:

Reet Sokmann, Eesti Filmi Andmebaasi projektijuht
email: efa@efa.ee, tel: +37253059905

 

 

© 2009 - 2015 MT‹ Eesti Filmi Andmebaas